portale informacyjne kujawsko pomorskie

portale informacyjne kujawsko pomorskie

Jak zwiększyć wydajność komputera

Siedząc bezczynnie przed komputerem i czeka na realizację zadania jest naprawdę frustrujące.

Wydajność komputera można zwiększyć, jeśli wykonaj poniższe czynności:

1. Usuń te programy, których nie używasz

Istnieje kilka programów w komputerze, które nie zostały wykorzystane i jest mało prawdopodobne, aby wykorzystać je w przyszłości lub może masz zainstalowane w przeszłości, że nie ma już teraz zagraj w gry. Te zainstalowane programy zużywają zasoby i może wpływać na wydajność komputera.

Aby usunąć te programy, wykonaj następujące kroki dla systemu Windows XP (podobną procedurę dla innych wersjach oknie):

za. Wybierz Start, a następnie kliknij przycisk na panelu sterowania.

b. dostanie wyświetlone okno panelu sterowania. Kliknij na Dodaj lub usuń programy, a następnie usuń programy.

do. Wybierz program, który chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń / Zmień.

re. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby usunąć ten program.

2. Defragmentacja woluminach dyskowych

Można zauważyć, że po otwarciu dowolnego folderu. To zajmuje trochę czasu (wskazaną przez obrót wskaźnika myszy na godzinę szkła), aby wyświetlić listę plików w tym folderze. Podobnie jest w przypadku, gdy po otwarciu dowolnego objętości (np C, D, E lub dowolny inny wolumin). Można zwiększyć prędkość, z jaką można uzyskać dostęp foldery wykonując defragmentację woluminach dysku twardego. Defragmentacja z woluminów dysku twardego jest określana jako proces, w którym fragmenter dysku (program) analizuje woluminy lokalne (niektórzy nazywają go jako dyski) i rozmieszcza pliki i foldery w taki sposób, że każdy zajmuje pojedynczy, ciągły obszar na objętość , W efekcie komputer może skutecznie uzyskać dostęp do plików i folderów. Proces defragmentacji często zajmuje dużo czasu, gdyż musi przenosić każdy plik i gromadzić dane w pliku w sąsiadujących (ciągły) lokalizacjach.

- autor artykułu